مهسا تاجیک

نام و نام خانوادگی: مهسا تاجیک

سمت: مدرس زبان انگلیسی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

مهسا تاجیک

مهسا تاجیک

سابقه : ۱۴ سال

برای هماهنگی با دفتر موسسه تماس حاصل فرمایید و رزرو کلاس الزامی میباشد