کلاس خصوصی ترکی استانبولی

کلاس خصوصی ترکی استانبولی

150,000 تومان

اموزش ترکی استانبولی

دسته:

توضیحات

آموزش جامع ترکی استانبولی

قیمت هر جلسه ۳۰۰۰۰تومان که ترم ها بصورت پیش پرداخت بابت هر ۵ جلسه  در ابتدای شروع ترم دریافت میگردد